Около 1,3 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за Коледа

1 276 200 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември. Допълнителната сума към пенсията е в размер на 40 лв. и ще се изплаща на пенсионери, на които пенсията или сборът от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях за месец декември е в размер до 363,00 лв. включително, колкото е размерът на линията на бедност за 2020 г.

 За изплащането на добавките към пенсиите за Коледа правителството ще отпусне допълнителни 51 048 700 лв. лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на ДФЗ

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. в размер до 28 млн. лв.

  Средствата са необходими за извършване на плащания за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

 

Одобрен е отчет за изпълнението на Плана за действие е мерки за подобряване на инвестиционната среда

Министерският съвет одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.

В рамките на отчетния период са изпълнени девет мерки от проблемни области „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“; „Отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата такава“; „Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение“ и „Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации“.

Приети са нормативни промени в Наредба № 4 от 2004 г., с които се облекчава процедурата по присъединяване към ВиК мрежата. Приети са и промени в Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за улеснено присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. С изменения в Наредба №6 отпада необходимостта при сключване на договор за присъединяване към електропреносната мрежа да бъде представяно валидно удостоверение за актуално състояние. С промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е уреден редът и механизмът за извършване на обединена процедура.

С приети промени в Закона за държавната собственост се улесняват механизмите за компенсиране на собствениците на земя с цел оптимизиране и ускоряване на процеса по изграждане на значими национални обекти и обекти с национално значение. Допълнения в Закона за кадастъра и имотния регистър улесняват процеса по издаване на разрешение за ползване/удостоверение за експлоатация на сграда или друг строеж.

 

 

 

 

23 проекта ще получат финансиране по 10 –та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд

23 са одобрените  проекти по 10 –та конкурсна сесия на Националния иновационен фонд /НИФ/. Те ще бъдат финансирани с общо 5,5 млн. лв., а договорите ще бъдат сключени до края на годината, с което започва и изпълнението на проектите. Това стана ясно след заседанието на Управителния съвет на фонда.

В 10 –та конкурсна сесия има  подобряване на работата на фонда и качеството на проектите, коментира заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова и допълни, че  без иновации не може да се очаква устойчив ръст в българската икономика.

Класираните 23 броя проектни предложения попадат в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация /ИСИС/. 12 проектни предложения попадат в тематична област „Информатика и информационни и комуникационни технологии“, а 9 в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“. Останалите проекти са в тематични области  „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии“  и „Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии“.

Класирането на одобрените проекти е публикувано на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/. Техническата и икономическа оценка на всяко проектно предложение се проведе в периода 10.09.2019 г. – 07.11.2019 г. от двама външни независими експерти, като за целите на оценката на 10- та конкурсна сесия и осигуряване на прозрачност и безпристрастност при разпределяне на независимите експерти, ИАНМСП сключи договор за използване на уеб-базирано приложение Random soft за „Софтуер за избор на случаен принцип“.

Основната цел на Националния иновационен фонд е насърчаване на научноизследователската и развойната дейност. Пряката цел на Фонда е да насърчи реализацията на научноизследователски развойни проекти и проекти за техническа осъществимост с цел усвояване на нови или усъвършенствани продукти, процеси или услуги, насочени към засилване на икономическата ефективност, повишаване на иновативния потенциал и технологичното равнище на предприятията, увеличаване на частните инвестиции за тях, повишаване динамиката на иновационните процеси. Фондът цели да подобри пазарния резултат за предприятията и за обществото, изразен в по-добри цени за по-високо качество, увеличаване обема на производство, намаляване използването на ресурси и увеличаване на инвестициите в ефективни предприятия.

 

 

Близо един милиард евро са турските инвестиции в България

 Турски компании проучват възможностите за инвестиции у нас. Като потенциални сектори на сътрудничество министърът на икономиката Емил Караниколов посочи иновациите, информационните технологии и телекомуникациите, машиностроенето и електрониката.

Близо един милиард евро са турските инвестиции в България, а само за първото полугодие на 2019-а турски компании са инвестирали у нас 23 милиона евро. Това съобщи министър Емил Караниколов при откриването на форума "Инвестиционната среда в България".

В събитието участват повече от 150 турски компании като част от посещението на представители на Световния турски бизнес съвет (DTIK)  в България и предприемачи от секторите "Машиностроене", "Транспорт и логистика". "Електроника, електротехника", "Автомобилостроене", "Туризъм".

Караниколов отбеляза, че страната ни е лидер в региона по финансова стабилност и подчерта икономическия растеж:

"Обърнете внимание на кредитния рейтинг на България - той се подобрява всяка една  година. Нашата икономика става все по конкурентоспособна - въпреки глобалните взаимоотношения между големите стратегически играчи, въпреки Брекзит, българската икономика се справя изключително добре", отбеляза икономическият министър.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Евродепутатите имат големи надежди  за новата хранителна политика на ЕС

Евродепутатите имат големи надежди за новата хранителна политика на ЕС

Сряда, 20 Ноември 2019

Членовете на Европейския парламент очакват амбициозно предложение на Комисията за новата дългосрочна и интегрирана...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Министър Танева: В България секторът с най-висок относителен дял на биологично направление е пчеларството

Министър Танева: В България секторът с най-висок относителен дял на биологично направление е пчеларството

Вторник, 19 Ноември 2019

„В България секторът с най-висок относителен дял на биологично направление е пчеларството, с дял...

Компании, Събития, Анализи

Зам.-министър Иванов: Подобряване качеството и безопасността на храните е сред най-важните приоритети на МЗГХ

Зам.-министър Иванов: Подобряване качеството и безопасността на храните е сред най-важните приоритети на МЗГХ

Вторник, 19 Ноември 2019

Един от най-важните приоритети на МЗХГ е подобряване качеството и безопасността на храните“. Това...

Реколта, Пазари, Цени

Венцислав Върбанов: Трябва да се изработи стратегия за напояването в България

Венцислав Върбанов: Трябва да се изработи стратегия за напояването в България

Вторник, 19 Ноември 2019

Трябва да се изработи стратегия за напояването в България и да се стартира програма...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Около 1,3 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за Коледа

Около 1,3 милиона пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за Коледа

Сряда, 20 Ноември 2019

1 276 200 пенсионери ще получат добавка към пенсиите си за месец декември. Допълнителната...

Иновации, Обучение, Агросвят

Международна конференция, посветена на кибер сигурността, се проведе в София

Международна конференция, посветена на кибер сигурността, се проведе в София

Сряда, 20 Ноември 2019

Международна конференция, посветена на кибер сигурността, се проведе  за втори път в София. Българската...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.