ОБЩИНИТЕ УЧАСТВАТ АКТИВНО В ПОДГОТВКАТА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Експерти от общини и НСОРБ, които  представляват интересите на местните власти в работата на тематичните работни групи по подготовката на стратегическите документи за управление на Европейските фондове за следващия програмен период 2021-2027 г.,

провеждат работна среща в София.

Представителите на общините участват в  разработването на бъдещите оперативни програми, приоритетите и мерките, които ще бъдат финансирани с евросредства през следващите седем години. Специалистите по управление на европроекти дискутират националното законодателство за подготовката на стратегическите документи и актуалните потребности на общините, които следва да бъдат предвидени за програмно финансиране в новия програмен период.

Рамката за разработване на стратегическите и програмните документи на Република България за управление на средствата от фондовете на Европейския съюз за програмния период 2021-2027 г. е дефинирана в ПМС № 142.

В процедурата за подготовката на Споразумението за партньорство няма съществени промени. Както и в предходния програмен период разработването на програмите се осъществява в Тематични работни групи (ТРГ), в които за първи път официално са включени и представители на академичната общност.

Общините оценяват положително предвижданото обсъждане на новите партньорски програми на различни места в страната – в регионите за планиране.

На този етап са отчетени предложенията на НСОРБ за обсъждане на  приоритетите за финансиране от бъдещите фондове и финансовото разпределение на средствата между програмите да бъде провеждано с отговорните партньори, в т.ч. и с НСОРБ и за включването на разпоредби, предвиждащи разработването и приемането на правила за дейността на работните групи.

Ведомствата, определени за водещи по отделните програми, стартираха сформирането на съответните ТРГ за същинската подготовка.

Към настоящия момент, Сдружението има свои представители в 15 ТРГ от общо 16, в които следва да има участие. Те  ще участват в разработването на програмите, които ще бъдат финансирани чрез фондовете на ЕС: Европейския фонд за регионално развитие, Кохезионния фонд, Европейския социален фонд, Европейския фонд за морско дело и рибарство, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и от специалните фондове на Общността - „Убежище и миграция“, „Вътрешна сигурност“ и Инструмента за управление на границите и визите.

За представители на НСОРБ в ТРГ, по предложение на общините са номинирани общински служители на ръководни и експертни позиции, а резервни представители в работата на тематичните групи са експерти от екипа на Сдружението.  Евроекспертите от общинските администрации в Котел, Варна, Столична община и райони, Стара Загора, Свищов, Гоце Делчев, Русе, Велико Търново, Летница, Димитровград, Бяла Слатина, Дупница, Кърджали и Бургас ще бъдат подпомагани и от  служители от отдела на НСОРБ по програми и проекти на общините.

Всички представители на НСОРБ имат солиден дългогодишен опит в управлението на проекти, финансирани със средства на ЕС и са номинирани от общини, които са активни в провежданите обсъждания на стратегическите документи и са допустими като бенефициенти по съответните програми.

Общият ангажимент на всички представители на НСОРБ в тематичните работни групи за подготовка на новия програмен период е защита на общите и консенсусните интереси на всички местни власти

Както и при подготовката на настоящия програмен период, НСОРБ ще продължи практиката да формира позициите на своите представители в ТРГ на база проучвания  сред заинтересованите общини.

От днес до петък в София заседава и ХІ Национална среща на експертите по европейски проекти и програми, организирана от Националното сдружение на общините. Във форума участват над 200 представители от всички общини в страната.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Меркел: Европейският съюз трябва да действа заедно срещу климатичните промени

Меркел: Европейският съюз трябва да действа заедно срещу климатичните промени

Неделя, 08 Декември 2019

Европейският съюз трябва да действа заедно срещу климатичните промени, ако иска да играе водеща...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Четвъртък, 28 Ноември 2019

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките...

Компании, Събития, Анализи

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров

Петък, 06 Декември 2019

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров. В...

Реколта, Пазари, Цени

България се намира в най-силния си период по отношение на износа

България се намира в най-силния си период по отношение на износа

Неделя, 08 Декември 2019

 България се намира в най-силния си период по отношение на износа.За януари-септември износът е...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ изплати близо 80 млн. лева на животновъдите за Кампания 2019

ДФЗ изплати близо 80 млн. лева на животновъдите за Кампания 2019

Петък, 06 Декември 2019

 ДФ „Земеделие“ продължи с изплащането на финансовата подкрепа на животновъдите за Кампания 2019. Преведени...

Иновации, Обучение, Агросвят

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година

Четвъртък, 05 Декември 2019

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.