Одобрен е отчет за изпълнението на Плана за действие е мерки за подобряване на инвестиционната среда

Министерският съвет одобри отчет за напредъка в изпълнението на Плана за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите.

В рамките на отчетния период са изпълнени девет мерки от проблемни области „Присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура (електричество, газ, вода), в т.ч. срокове, брой процедури и разходи“; „Отсъствие на изградена пътна инфраструктура или лошо състояние на съществуващата такава“; „Разрешителни за строителство - брой процедури и време за тяхното изпълнение“ и „Несъгласуваност на административните процедури, свързани с реализацията на инвестиционните намерения и забавяне при предоставянето на услугите от централната и местната администрации“.

Приети са нормативни промени в Наредба № 4 от 2004 г., с които се облекчава процедурата по присъединяване към ВиК мрежата. Приети са и промени в Наредба № 4 от 5 ноември 2013 г. за улеснено присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи. С изменения в Наредба №6 отпада необходимостта при сключване на договор за присъединяване към електропреносната мрежа да бъде представяно валидно удостоверение за актуално състояние. С промени в Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) е уреден редът и механизмът за извършване на обединена процедура.

С приети промени в Закона за държавната собственост се улесняват механизмите за компенсиране на собствениците на земя с цел оптимизиране и ускоряване на процеса по изграждане на значими национални обекти и обекти с национално значение. Допълнения в Закона за кадастъра и имотния регистър улесняват процеса по издаване на разрешение за ползване/удостоверение за експлоатация на сграда или друг строеж.

 

 

 

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Меркел: Европейският съюз трябва да действа заедно срещу климатичните промени

Меркел: Европейският съюз трябва да действа заедно срещу климатичните промени

Неделя, 08 Декември 2019

Европейският съюз трябва да действа заедно срещу климатичните промени, ако иска да играе водеща...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Четвъртък, 28 Ноември 2019

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките...

Компании, Събития, Анализи

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров

Петък, 06 Декември 2019

Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с посланика на Руската федерация у нас Анатолий Макаров. В...

Реколта, Пазари, Цени

България се намира в най-силния си период по отношение на износа

България се намира в най-силния си период по отношение на износа

Неделя, 08 Декември 2019

 България се намира в най-силния си период по отношение на износа.За януари-септември износът е...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

ДФЗ изплати близо 80 млн. лева на животновъдите за Кампания 2019

ДФЗ изплати близо 80 млн. лева на животновъдите за Кампания 2019

Петък, 06 Декември 2019

 ДФ „Земеделие“ продължи с изплащането на финансовата подкрепа на животновъдите за Кампания 2019. Преведени...

Иновации, Обучение, Агросвят

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, имат право да избират реда за облагането на доходите от дейността им през 2020 година

Четвъртък, 05 Декември 2019

Правото на избор се упражнява с подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.