Институтът по почвознание и агротехнологии проведе научен семинар за радиоекологичното състояние на почвите и водите

 Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията проведе поредния научен семинар с актуална лекция от изследователската практика на Лабораторията си по радиоекология и радиоизотопни изследвания.

 Основната цел  е представяне на извършваните от учените на Института проучвания на съдържанието на техногенни и естествени радионуклиди в почви и води от райони на страната.

Научни изследвания за тази цел се провеждат в две основни направления: 

  1. Определяне на съдържанието на естествени и техногенни радиоактивни елементи в почви, води и растения от реперирани обекти в страната;
  2. Определяне съдържанието на уран, радон, тритий, обща алфа- и бета- активност и обща индикативна доза в питейни води от страната в съответствие с изискванията на Наредба 9 за качеството на питейните води. 

За изпълнението на така поставените цели учените от Института извършват изследователска работа в следните насоки:

  • поддържане и обогатяване на база данни за радиоекологичното състояние на почвите и водите, съобразена със съвременните изисквания за радиологичен мониторинг, като основа за вземане на управленски решения;
  • провеждане на системни радиоекологични проучвания в райони на добив на полезни изкопаеми, с оглед отчитане на риска от дозово натоварване на населението.

В лекцията на ас. Лазарова бяха представени резултати от последните три години за съдържанието на естествени радионуклиди от уран-радиевото и ториевото семейство и техногенни радионуклиди в почви от мониторинговата мрежа в страната. Тя обхваща: 27 реперирани точки за пробоотбор по поречието на Дунав - източно и западно от АЕЦ “Козлодуй” – от Ново село, Видинско до  Силистра, 25 реперирани обекта от района на Родопите, 10 по поречието на р. Места и 4 обекта в Софийското поле.

От получените данни бяха направени следните изводи:

  • При сравнение на резултатите за естествените радионуклиди - 238U, 226Ra и 232Th, получени през отделните години не се установяват статистически значими промени. Стойностите са в рамките на нормалните  за съответните райони. Леко завишените стойности, констатирани в Родопския масив от Южна България и долината на р. Места са логични и се дължат на наличието на скали като гнайси, шисти, гранити и др. с по-високо съдържание на естествени радионуклиди, на чийто основа са формирани почвите в района;

Няма статистически значими изменения в съдържанието на двата техногенни радионуклида цезий-137 и стронций-90 в повърхностния слой на почвите и намаляването на активностите им се дължи преди всичко на естествения разпад, а не на значителна миграция по почвения хоризонт или на извличане от почвата чрез растенията. 

Резултатът от  дейностите на Лабораторията по радиоекология и радиоизотопни изследвания на ИПАЗР - София към Селскостопанска академия е респектиращ и високо ценен от партньорите й в аграрната  наука и практика у нас и в чужбина.

 

Министър Танева и ръководството на ДФЗ ще представят резултатите от проверките на 288 къщи за гости

Mинистърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и ръководството на Държавен фонд „Земеделие“ ще представят резултатите от проверките на 288 къщи за гости в мониторинговия период, финансиран и по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

Информацията за изградените къщи за гости на територията на цялата страна има за цел да бъдат публично популяризирани обектите за селски туризъм, съфинансирани от ПРСР чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Брифингът ще се проведе от 15 часа на 11 юли в МЗХГ.

Министър Десислава Танева ще открие Фестивал на малината

Mинистърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще открие Национално изложение и Фестивал на малината в гр. Лозница, Област Разград.

Събитието ще се проведе  на 10 юли от 15:30 ч. на площада в града. От 16:30 ч. министър Танева ще участва в среща с бранша, на която ще се обсъди състоянието на сектора. Тя ще се състои в залата на Културния дом.

Организатор на Националното изложение и Фестивал на малината е Българската асоциация на малинопроизводителите и био ягодоплодните, събитието продължава два дни.

Министър Танева откри изданието на Фестивала на малината през 2015 г., тогава домакините я посрещнаха по оригинален начин с букет от рози и малини. Фестивал на малината се провежда в региона от 2014 г., като Национално изложение събитието се случва от 2015 г.v

Експерти и производители обсъдиха включване на повече продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”

Експерти и производители обсъдиха включване на повече продукти по схемите „Училищен плод” и „Училищно мляко”. Дискутирани бяха планове за разнообразяване на менюто с повече български сезонни плодове, които да се предлагат на децата в предучилищна и начална възраст.

Осем асоциации на производители и търговци на мляко, плодове и зеленчуци, както и представители на Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването, директори на училища и детски градини присъстваха на провела се в Министерство на земеделието, храните и горите среща. Тя беше инициирана от заместник-министър Чавдар Маринов с основен фокус върху необходимостта от изготвяне на нова наредба с промени в нормативната база, уреждаща прилагането на училищните схеми.

Заместник-министър Чавдар Маринов посочи, че във връзка с идеята за обогатяване на менюто ще бъде изготвен анализ относно възможностите на регистрираните производители да реализират подобни доставки с необходимите високи показатели за качество. Той припомни, че целта на тази програма е да се възпитават у децата добри и трайни вкусови навици и предпочитания по отношение на храните и затова не може да има никакви компромиси по нейното изпълнение.

На участниците в срещата беше даден срок от две седмици, за да представят писмено своите предложения, за да може необходимите промени да влязат в сила за учебната 2020/2021 година.

Бизнес мисия за органични храни и напитки 2019 ще се проведе в Южна Корея

Бизнес мисия за органични храни и напитки 2019 ще се проведе в  Южна Корея от 18 до 22 ноември.

Корея е вторият по големина пазар на органични храни в Азия, с потенциал за растеж. Размерът на пазара в момента е 338 милиона евро и се очаква да достигне 447 милиона евро до 2025 г. Потенциалът на страната е висок най-вече в органичните бебешки храни, вино и бира, както и в преработени биологични храни и напитки.

Петдневната търговска мисия включва бизнес срещи, посещения на фирми и бизнес срещи на щандовете на изложителите по време на Food Week Korea, една от най-големите изложби за хранителни продукти в страната През 2017 г. събитието привлече над 40 000 посетители и очаква още по-голям интерес през 2019 година.

Европейската комисия подкрепя логистично и финансово компаниите участници в мисията чрез коучинг сесии, стандартни и персонализирани услуги и широко представяне на корейския пазар.

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

България и Чехия обмениха информация за предприетите мерки срещу АЧС

България и Чехия обмениха информация за предприетите мерки срещу АЧС

Вторник, 16 Юли 2019

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева и министърът на земеделието на Чехия...

Компании, Събития, Анализи

Институтът по почвознание и агротехнологии проведе научен семинар за радиоекологичното състояние на почвите и водите

Институтът по почвознание и агротехнологии проведе научен семинар за радиоекологичното състояние на почвите и водите

Петък, 12 Юли 2019

 Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията проведе поредния научен семинар с актуална...

Реколта, Пазари, Цени

Кока-Кола ХБК ще предлага Costa Coffee

Кока-Кола ХБК ще предлага Costa Coffee

Четвъртък, 18 Юли 2019

Кока-Кола Хеленик Ботълинг Къмпани  ще  предлага Costa Coffee  в кен и на вендинг машини. Компанията...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Тенденцията на нарастване на двустранната търговия  с Република Корея продължава и през 2019 г.,

Тенденцията на нарастване на двустранната търговия с Република Корея продължава и през 2019 г.,

Сряда, 17 Юли 2019

За периода януари-май 2019 г. българският износ за Република Корея регистрира увеличение от близо...

Иновации, Обучение, Агросвят

Шестима души са арестувани след акцията на спецпрокуратурата в Държавния Фонд "Земеделие"

Шестима души са арестувани след акцията на спецпрокуратурата в Държавния Фонд "Земеделие"

Вторник, 16 Юли 2019

Шестима души са арестувани след акцията на спецпрокуратурата в Държавния Фонд "Земеделие".  Злоупотребите са...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.