Риболовци и природозащитници излизат на протест за опазване на крайречните гори и горите във фаза на старост

На 09.06.2022г. - четвъртък, от 12.30 часа пред сградата на Министерството на Земеделието на улица Христо Ботев №55, сдружението на  риболовците от Балканка - София, организира Протест, във връзка с  обявеното от 13:00 часа заседание на Националния съвет по горите, на
което ще се обсъждат резултатите от прилагането на  Заповед № РД 49-195/21.05.2021 г. и на
Заповед № РД 49-196/21.05.2021 г., изменена със Заповед № РД  49-398/16.09.2021 г. на служебния министър на земеделието, храните и горите - Бозуков, с които се направи опит за ограничаване на сечта в  крайречните гори и в горите във фаза на старост.

Протестът е точно във връзка с опазването на старите гори и на крайречните гори, безразборната сеч на които се превърна в последните години в национален спорт. Първата заповед, която ще се обсъжда утре,  беше опит точно за опазването на крайречните гори, но тя изтече още в края на 2021г.

Така или иначе, със или без заповеди, крайният резултат е брутален - масови сечи навсякъде и пълно обезлесяване на бреговете на реките.

Поначало горите са най-доброто средство за намаляване на риска от наводнения. Те задържат водата при порои и така тя се оттича много по-бавно към реките, а това е много важно и за баланса на подпочвените  води. Горите предпазват и останалата ниска растителност да не бъде
отнесена, намаляват ерозията по скатовете, за да не се затлачват реките.  Без дървета по бреговете и околните скатове водата се изтича много бързо  в реките, увеличава се оттока и скоростта и така се създават рисковете  от наводнения, които станаха обичайни през последните години у нас.

От своя страна, крайбрежната растителност и дърветата по бреговете на реките имат още много полезни функции. С кореновата си система те също предотвратяват ерозията и изкопаването на бреговете, чрез нея осигуряват местообитания на всички видове водни животни, самите дървета покрай реките са дом и на много видове птици, и най-важното - крайбрежната  растителност е от ключово значение за поддържане самопречистващите
функции на реките, защото те улавят замърсителите или казано по-просто  "се хранят с тях". Само един пример са нитратите, които се използват  безконтролно като торове в земеделието, попиват в почвата или биха  попаднали след порой право в реките, а крайбрежната растителност и  дърветата имат тази функция да се подхранват с остатъците от наторяването.

Ето защо протестът се организира със следните искания:

1. Въвеждане в горското законодателство на защита в 10% от всички стари гори, отговарящи на критериите, независимо каква е собствеността им,  които да се опазват като "гори във фаза на старост". Там, където липсват достатъчно по площ стари гори, да се защитят горите с потенциал за достигане критериите за "гора във фаза на старост".

2. Въвеждане на ясна, пълна и категорична забрана в горското законодателство за сечи на крайречни гори и крайбрежна растителност, освен в случаите, посочени в чл.140, алинея 3, точка 2 от Закона за водите, тоест, с цел премахване само на израсналите във водното течение
дървета, дънери, храсти и всички паднали или с опасност да паднат дървета по бреговете на реките!

Страната ни е поела ангажименти по тези въпроси пред Европейския съюз, а въобще не ги изпълнява, и сечите, особено по бреговете на реките, се превърнаха в масов спорт за изкарване на пари от приближени до властта "инвеститори", без значение кой е на власт!

В противен случай не се чудете кой ще е виновен за щетите от следващото наводнение.

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

ДФЗ преведе 5,2 млн. лева първи транш по схемата за зимни пръскания

Петък, 01 Юли 2022

 Държавен Фонд „Земеделие“ (ДФЗ) изплати 5,2 млн. лв. (5 241 730 лв.) по схемата...

Реколта, Пазари, Цени

Цените на хляба са намалени с 20%

Цените на хляба са намалени с 20%

Събота, 02 Юли 2022

 Цените на хляба бяха намалени с 20% след приемането на нулевата ставка на ДДС...

Иновации, Обучение, Агросвят

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

ДФЗ вече издава електронни Удостоверения за особен залог

Събота, 02 Юли 2022

Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) информира земеделските стопани, кандидати по...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.