Институтът по почвознание и агротехнологии проведе научен семинар за радиоекологичното състояние на почвите и водите

 Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията проведе поредния научен семинар с актуална лекция от изследователската практика на Лабораторията си по радиоекология и радиоизотопни изследвания.

 Основната цел  е представяне на извършваните от учените на Института проучвания на съдържанието на техногенни и естествени радионуклиди в почви и води от райони на страната.

Научни изследвания за тази цел се провеждат в две основни направления: 

  1. Определяне на съдържанието на естествени и техногенни радиоактивни елементи в почви, води и растения от реперирани обекти в страната;
  2. Определяне съдържанието на уран, радон, тритий, обща алфа- и бета- активност и обща индикативна доза в питейни води от страната в съответствие с изискванията на Наредба 9 за качеството на питейните води. 

За изпълнението на така поставените цели учените от Института извършват изследователска работа в следните насоки:

  • поддържане и обогатяване на база данни за радиоекологичното състояние на почвите и водите, съобразена със съвременните изисквания за радиологичен мониторинг, като основа за вземане на управленски решения;
  • провеждане на системни радиоекологични проучвания в райони на добив на полезни изкопаеми, с оглед отчитане на риска от дозово натоварване на населението.

В лекцията на ас. Лазарова бяха представени резултати от последните три години за съдържанието на естествени радионуклиди от уран-радиевото и ториевото семейство и техногенни радионуклиди в почви от мониторинговата мрежа в страната. Тя обхваща: 27 реперирани точки за пробоотбор по поречието на Дунав - източно и западно от АЕЦ “Козлодуй” – от Ново село, Видинско до  Силистра, 25 реперирани обекта от района на Родопите, 10 по поречието на р. Места и 4 обекта в Софийското поле.

От получените данни бяха направени следните изводи:

  • При сравнение на резултатите за естествените радионуклиди - 238U, 226Ra и 232Th, получени през отделните години не се установяват статистически значими промени. Стойностите са в рамките на нормалните  за съответните райони. Леко завишените стойности, констатирани в Родопския масив от Южна България и долината на р. Места са логични и се дължат на наличието на скали като гнайси, шисти, гранити и др. с по-високо съдържание на естествени радионуклиди, на чийто основа са формирани почвите в района;

Няма статистически значими изменения в съдържанието на двата техногенни радионуклида цезий-137 и стронций-90 в повърхностния слой на почвите и намаляването на активностите им се дължи преди всичко на естествения разпад, а не на значителна миграция по почвения хоризонт или на извличане от почвата чрез растенията. 

Резултатът от  дейностите на Лабораторията по радиоекология и радиоизотопни изследвания на ИПАЗР - София към Селскостопанска академия е респектиращ и високо ценен от партньорите й в аграрната  наука и практика у нас и в чужбина.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

ЕП подкрепи Кристин Лагард за следващ президент на Европейската централна банка

ЕП подкрепи Кристин Лагард за следващ президент на Европейската централна банка

Вторник, 17 Септември 2019

Eвропейският парламент подкрепи  с 394 гласа "за" срещу 206 "против" и 49 въздържали се...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Германия забранява използването на глифозат

Германия забранява използването на глифозат

Петък, 06 Септември 2019

 Германия забранява използването на глифозат от 31 декември 2023 година Това е датата, на...

Компании, Събития, Анализи

XV-та сесия на Българо-тунизийскатa Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще се проведе в Тунис

XV-та сесия на Българо-тунизийскатa Междуправителствена комисия за икономическо сътрудничество ще се проведе в Тунис

Понеделник, 16 Септември 2019

В периода 22-24.10.2019 г., в Тунис ще се проведе XV-ата сесия на Българо-тунизийскатa Междуправителствена...

Реколта, Пазари, Цени

НСИ:Годишната инфлация  е 2,9%

НСИ:Годишната инфлация е 2,9%

Вторник, 17 Септември 2019

Годишната инфлация към края на август е 2,9%, колкото беше и към края на...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Премиерът Борисов в Пещера: Всеки ден се откриват заводи, държим над 3% ръст на икономиката

Премиерът Борисов в Пещера: Всеки ден се откриват заводи, държим над 3% ръст на икономиката

Понеделник, 16 Септември 2019

 Всеки ден, през ден, се откриват заводи. Затова, въпреки че Европа е в рецесия,...

Иновации, Обучение, Агросвят

Кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“

Кръгла маса „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София Тех Парк“

Вторник, 17 Септември 2019

Кръгла маса на тема: „Перспективи пред развитието на иновациите в Лабораторния комплекс на София...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.