Институтът по почвознание и агротехнологии проведе научен семинар за радиоекологичното състояние на почвите и водите

 Институтът по почвознание, агротехнологии и защита на растенията проведе поредния научен семинар с актуална лекция от изследователската практика на Лабораторията си по радиоекология и радиоизотопни изследвания.

 Основната цел  е представяне на извършваните от учените на Института проучвания на съдържанието на техногенни и естествени радионуклиди в почви и води от райони на страната.

Научни изследвания за тази цел се провеждат в две основни направления: 

  1. Определяне на съдържанието на естествени и техногенни радиоактивни елементи в почви, води и растения от реперирани обекти в страната;
  2. Определяне съдържанието на уран, радон, тритий, обща алфа- и бета- активност и обща индикативна доза в питейни води от страната в съответствие с изискванията на Наредба 9 за качеството на питейните води. 

За изпълнението на така поставените цели учените от Института извършват изследователска работа в следните насоки:

  • поддържане и обогатяване на база данни за радиоекологичното състояние на почвите и водите, съобразена със съвременните изисквания за радиологичен мониторинг, като основа за вземане на управленски решения;
  • провеждане на системни радиоекологични проучвания в райони на добив на полезни изкопаеми, с оглед отчитане на риска от дозово натоварване на населението.

В лекцията на ас. Лазарова бяха представени резултати от последните три години за съдържанието на естествени радионуклиди от уран-радиевото и ториевото семейство и техногенни радионуклиди в почви от мониторинговата мрежа в страната. Тя обхваща: 27 реперирани точки за пробоотбор по поречието на Дунав - източно и западно от АЕЦ “Козлодуй” – от Ново село, Видинско до  Силистра, 25 реперирани обекта от района на Родопите, 10 по поречието на р. Места и 4 обекта в Софийското поле.

От получените данни бяха направени следните изводи:

  • При сравнение на резултатите за естествените радионуклиди - 238U, 226Ra и 232Th, получени през отделните години не се установяват статистически значими промени. Стойностите са в рамките на нормалните  за съответните райони. Леко завишените стойности, констатирани в Родопския масив от Южна България и долината на р. Места са логични и се дължат на наличието на скали като гнайси, шисти, гранити и др. с по-високо съдържание на естествени радионуклиди, на чийто основа са формирани почвите в района;

Няма статистически значими изменения в съдържанието на двата техногенни радионуклида цезий-137 и стронций-90 в повърхностния слой на почвите и намаляването на активностите им се дължи преди всичко на естествения разпад, а не на значителна миграция по почвения хоризонт или на извличане от почвата чрез растенията. 

Резултатът от  дейностите на Лабораторията по радиоекология и радиоизотопни изследвания на ИПАЗР - София към Селскостопанска академия е респектиращ и високо ценен от партньорите й в аграрната  наука и практика у нас и в чужбина.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Транспортната комисия в Европейския парламент одобри постигнатото временно споразумение по пакет „Мобилност“

Транспортната комисия в Европейския парламент одобри постигнатото временно споразумение по пакет „Мобилност“

Вторник, 21 Януари 2020

 Транспортната комисия в Европейския парламент одобри постигнатото временно споразумение по пакет „Мобилност“ между европейските...

Компании, Събития, Анализи

Министър Танева ще присъства на представянето на Социално-икономическия SWOT анализ на развитието на селските райони

Министър Танева ще присъства на представянето на Социално-икономическия SWOT анализ на развитието на селските райони

Вторник, 21 Януари 2020

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще присъства на представянето на Социално-икономическия...

Реколта, Пазари, Цени

Фил Хоган: ЕС и Китай постигат напредък в преговорите

Фил Хоган: ЕС и Китай постигат напредък в преговорите

Вторник, 21 Януари 2020

Китай трябва да отвори своя пазар за чуждестранни компании, заяви еврокомисарят по търговията Фил...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

До 29 февруари тютюнопроизводителите ще получат малко над76 млн.лв. преходна национална помощ за кампания 2019 г.

До 29 февруари тютюнопроизводителите ще получат малко над76 млн.лв. преходна национална помощ за кампания 2019 г.

Вторник, 21 Януари 2020

За първи път тютюнопроизводителите ще получат средствата по преходната национална помощ за кампания 2019...

Иновации, Обучение, Агросвят

Комисията по вътрешен пазар  ще гласува резолюция, посветена на  изкуствения  интелект

Комисията по вътрешен пазар ще гласува резолюция, посветена на изкуствения интелект

Понеделник, 20 Януари 2020

Комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите ще гласува резолюция, посветена на няколко...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.