САПИ: Рапица –сеитба, торене, грижи по време на вегетацията

Зимната маслодайна рапица се засява от края на август до 20-25 септември, 10-14 дни преди сеитбата на зимните житни култури. В този срок по-рано трябва да се сее на по-високите места, а по-късно в равнините и южните части на страната.

Не бива да се избързва, защото  през август  у нас обикновено е сухо, което води до неравномерно поникване на посевите. По-късната сеитба пък не позволява на растенията да оформят розетка от 8-10 листа до настъпване на зимата, да се закалят достатъчно, което води до измръзване на голяма част от посевите. Използват се сеялки, пригодени  за  работа  с  дребни  семена.  Междуредови  разстояния -12-15  см,  като  слят  посев. Дълбочина на сеитба на рапица –при сухи условия -не по-малка от 2 см; при нормални условия -1-3 см. На силно заплевелени площи рапицата може да се засее на междуредови разстояния -45-50 см, за да  може  да  се  окопава.

  Дъжд  от  порядъка  на  5-10  мм,  паднал  непосредствено  след  сеитбата  на рапицата  е  достатъчен  за  осигуряване  дружното  поникване  и  добро  гарниране  на  посева. Препоръчителна гъстота при сеитба -50-80 семена/кв. м, за да се осигурят минимум 20-30 растения/кв. м за реколтиране. Прекалено гъстите посеви са по-склонни към полягане, тъй като растенията са по-издължени.  Посевната  норма  зависи от  конкретната  технология  за  отглеждане  на  рапица  и се движи в рамките на 0,4-0,9 кг/дка за повечето от съвременните сортове /хибриди/.

Торене на рапица:Препоръчителни  норми  за  торене -Азот -6-13  кг  активно  вещество  на  декар  (рапицата  е  азот-зависима култура); Фосфор -6-8 кг. а.в./дка; Калий -5-8 кг. а.в./дка. Фосфорът и калият се внасят при подготовката  на  почвата  за  сеитба.  Азотът  може  да  се  внесе  на  два  пъти -половината  заедно  с фосфора и калия, а другата половина в края на зимата.

 По-широко  застъпена  е  практиката  азотните  торове  да  се  внасят  изцяло  напролет  при  първа възможност за работа на полето, а не на два пъти. Бедните на микроелементи /молибден, манган, бор, магнезий/  и  калций  почви  трябва  да  се  наторят  със  съответния  тор,  за  да  се  избегнат  повреди, индуцирани от недостиг на микро-и макроелементи.

 От азотните торове най-добри резултати се постигат с амониев нитрат внесен по един от посочените по-горе начини. За по-високи и качествени добиви е препоръчително да се внесат комбинирани с различно съотношение на хранителните елементи, съобразено с изискванията на културите и почвения анализ.

Грижи за рапицата през вегетацията:Непосредствено след сеитбата на рапицата е добре да се валира. При поява на почвена кора или на плевели -да се бранува с лека брана или с ротационна мотика. Борбата с плевелите трябва да започне още с подготовката на площта за сеитба. Правилната подготовка помага до голяма степен в борбата с плевелите. Химическа намеса може да се извърши със съответен хербицид  преди сеитба или след сеитба преди поникване.

Рапицата  е  бързо  растяща  култура.  Тя  развива  голяма  листна  маса. Широките листа на розетката потискат развитието на плевели по-късно през вегетацията. В такива случаи не са нужни допълнителни мерки за унищожаването им.

Селективност към рапицата имат  хербицидите на база Клопиралид, ефективни срещу плевели като паламида, лайка, подрумче, пипериче и др. Така или иначе при употреба на който и да е от регистрираните при тази култура хербициди, е нужно строго спазване на инструкциите за употреба на съответния продукт

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

EС спира вноса на канадски пресни плодове

EС спира вноса на канадски пресни плодове

Петък, 23 Август 2019

EС  спира вноса на канадски  пресни плодове, считано от 1 септември, тъй като въвежда...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Ветеринарни експерти от Германия извършват епизоотично проучване в индустриалните ферми

Четвъртък, 22 Август 2019

Ветеринарни експерти от Германия пристигнаха у нас за извършване на епизоотично проучване в засегнатите...

Компании, Събития, Анализи

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Реколта, Пазари, Цени

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Институтът по лозарство и винарство в Плевен показа 29 десертни и 8 винени сорта грозде

Петък, 23 Август 2019

Институтът по лозарство и винарство в Плевен  показа изложба от 37 образци - 29...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Над 1 милиард лева са инвестициите на „Дънди Прешъс Металс”

Петък, 23 Август 2019

Благоустрояването на градовете и привличането на повече инвеститори у нас - върху тези два...

Иновации, Обучение, Агросвят

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Обмяна на опит и добри практики в Трабзон, Турция

Четвъртък, 22 Август 2019

Делегация от Българска търговско-промишлена палата участва в посещение в Трабзон, Турция, което се осъществява...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.