САПИ: Рапица –сеитба, торене, грижи по време на вегетацията

Зимната маслодайна рапица се засява от края на август до 20-25 септември, 10-14 дни преди сеитбата на зимните житни култури. В този срок по-рано трябва да се сее на по-високите места, а по-късно в равнините и южните части на страната.

Не бива да се избързва, защото  през август  у нас обикновено е сухо, което води до неравномерно поникване на посевите. По-късната сеитба пък не позволява на растенията да оформят розетка от 8-10 листа до настъпване на зимата, да се закалят достатъчно, което води до измръзване на голяма част от посевите. Използват се сеялки, пригодени  за  работа  с  дребни  семена.  Междуредови  разстояния -12-15  см,  като  слят  посев. Дълбочина на сеитба на рапица –при сухи условия -не по-малка от 2 см; при нормални условия -1-3 см. На силно заплевелени площи рапицата може да се засее на междуредови разстояния -45-50 см, за да  може  да  се  окопава.

  Дъжд  от  порядъка  на  5-10  мм,  паднал  непосредствено  след  сеитбата  на рапицата  е  достатъчен  за  осигуряване  дружното  поникване  и  добро  гарниране  на  посева. Препоръчителна гъстота при сеитба -50-80 семена/кв. м, за да се осигурят минимум 20-30 растения/кв. м за реколтиране. Прекалено гъстите посеви са по-склонни към полягане, тъй като растенията са по-издължени.  Посевната  норма  зависи от  конкретната  технология  за  отглеждане  на  рапица  и се движи в рамките на 0,4-0,9 кг/дка за повечето от съвременните сортове /хибриди/.

Торене на рапица:Препоръчителни  норми  за  торене -Азот -6-13  кг  активно  вещество  на  декар  (рапицата  е  азот-зависима култура); Фосфор -6-8 кг. а.в./дка; Калий -5-8 кг. а.в./дка. Фосфорът и калият се внасят при подготовката  на  почвата  за  сеитба.  Азотът  може  да  се  внесе  на  два  пъти -половината  заедно  с фосфора и калия, а другата половина в края на зимата.

 По-широко  застъпена  е  практиката  азотните  торове  да  се  внасят  изцяло  напролет  при  първа възможност за работа на полето, а не на два пъти. Бедните на микроелементи /молибден, манган, бор, магнезий/  и  калций  почви  трябва  да  се  наторят  със  съответния  тор,  за  да  се  избегнат  повреди, индуцирани от недостиг на микро-и макроелементи.

 От азотните торове най-добри резултати се постигат с амониев нитрат внесен по един от посочените по-горе начини. За по-високи и качествени добиви е препоръчително да се внесат комбинирани с различно съотношение на хранителните елементи, съобразено с изискванията на културите и почвения анализ.

Грижи за рапицата през вегетацията:Непосредствено след сеитбата на рапицата е добре да се валира. При поява на почвена кора или на плевели -да се бранува с лека брана или с ротационна мотика. Борбата с плевелите трябва да започне още с подготовката на площта за сеитба. Правилната подготовка помага до голяма степен в борбата с плевелите. Химическа намеса може да се извърши със съответен хербицид  преди сеитба или след сеитба преди поникване.

Рапицата  е  бързо  растяща  култура.  Тя  развива  голяма  листна  маса. Широките листа на розетката потискат развитието на плевели по-късно през вегетацията. В такива случаи не са нужни допълнителни мерки за унищожаването им.

Селективност към рапицата имат  хербицидите на база Клопиралид, ефективни срещу плевели като паламида, лайка, подрумче, пипериче и др. Така или иначе при употреба на който и да е от регистрираните при тази култура хербициди, е нужно строго спазване на инструкциите за употреба на съответния продукт

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

ЕС забранява употребата на хлорпирифос

ЕС забранява употребата на хлорпирифос

Събота, 14 Декември 2019

Европейската комисия обяви, че спорният пестицид хлорпирифос, свързван с проблеми в развитието у хората,...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Определени са ставките за обвързана подкрепа за животните в планинските райони за 2019 г.

Четвъртък, 28 Ноември 2019

Със заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева са определени ставките...

Компании, Събития, Анализи

Меморандум между Молдова и България ще подкрепя обмен на изследователи и преподаватели

Меморандум между Молдова и България ще подкрепя обмен на изследователи и преподаватели

Неделя, 15 Декември 2019

 В ССА се състоя среща между Председателя на ССА, проф. д-р инж. Мартин Банов,...

Реколта, Пазари, Цени

Tърговските дружества изкупуват тютюн

Tърговските дружества изкупуват тютюн

Неделя, 15 Декември 2019

Tърговските дружества, с които тютюнопроизводителите имат сключени договори, ще изкупуват тютюн. Кампанията ще продължи...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Козевъди и овцевъди получиха 22 млн. лева обвързана подкрепа за Кампания 2019

Сряда, 11 Декември 2019

ДФ „Земеделие“ продължава изплащането на финансовата подкрепа на земеделските стопани за Кампания 2019. Днес...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.