УЕБИНАР НА ТЕМА:ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЯГОДОПЛОДНИ КУЛТУРИ НА ПОЧВА И ЧРЕЗ ХИДРОПОНИКА В РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ОРАНЖЕРИИ

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) със съдействието на Българска Асоциация на Mалинопроизводителите и ягодоплодните  организират уебинар на тема “Отглеждане на ягодоплодни култури на почва и чрез хидропоника в различни типове оранжерии” на 11 .05.2021г

  Събитието се организира по проект NEFERTITI, финансиран по Програма Хоризонт 2020,в рамките на хъб България на мрежа No 7 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството“.

 Уебинарът е отворен за всички желаещи да участват-земеделски стопани, научни работници,консултанти, студенти, неправителствени организации и други заинтересовани лица в областта на земеделието.

 Цел на уебинара:Разпространение на знания относно отглеждането на различни видове ягодоплодни култури в стопаменостъклени (отопляеми) и в полиетиленови (неотопляеми) оранжерии при двата основни типа отглеждане – в почва и в хидропоника. Запознаване на участниците с хидропонното отглеждане, като иновативна технология и практика в растителното хранене -различните системи и субстрати.

  Основните теми на уебинара са следните:

  • Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклени и полиетиленови оранжерии на почва;
  • Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклени и полиетиленови оранжерии на хидропоника –видове системи и субстрати;
  • Хранене и особености на торенето при двата типа отглеждане -торове и хидропонни разтвори;
  • Предимства и недостатъци на безпочвеното отглеждане на ягодоплодни култури. Начален час на уебинара:13.30 часа

 Участието в уебинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация!Регистрацията може да направите на следния линк: https://forms.gle/kRMLrdWo3vyrrZbn7

или като изпратите на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. следната информация: име и фамилия, e-mail адрес и качеството, в което се регистрирате (земеделски стопанин, съветник, научен работник,студент, представител на неправителствена организация,друго), както и ако имате въпроси, които желаете предварително да зададете към лектора.

Основната цел на проекта е да създаде тясно свързана мрежа от демонстрационни и пилотни ферми, имащи за цел подобряване на обмена на знания и взаимното обучение между участниците в демонстрационните събития, както и ефективно внедряване на иновации в селскостопанския сектор чрез взаимни демонстрации на техники организирани по теми. По проекта са създадени 10 интерактивни тематични мрежи, които обединяват 45 регионални хъба (центрове) включващи земеделски стопани организиращи демонстрации и институции свързани със земеделието (съветници, неправителствени организации, индустрия, образование, научни институти и политици в 17 държави.

 Мрежите са:

 01 „Управление на пасища и практики за улавяне (поглъщане) на въглерода“;

 02 „Разработване и вземане на решения за фермери от сектор "млечното говедовъдство", на основата на налични данни и информация (т.нар. интелигентно земеделие)“;

 03  „Системи за опазване на здравето и биологично отглеждане на животни“;

04 „Качеството на почвите при полските (сеитбооборотни) култури“;

05 „Използване на приложения за управление на мултифункционални сензори и измерване на различни променливи при отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“;

 06 „Повишаване на производителността и качеството при биологично отглеждане на полски (сеитбооборотни) култури“;

 07 „Повишаване ефективността при използването на хранителните вещества в градинарството (НССЗ ръководи и координира дейностите по тази мрежа в т.ч. създаването на хъба в България);

 08 „Ефективно използване на водата в градинарството“;

 09 „Намаляване използването на пестицидите при производството на грозде, плодове и зеленчуци“ (НССЗ ръководи и координира дейностите по създаването на хъба по тази мрежа в България);

10 „Засилване на привлекателността на земеделието за новонавлизащи фермери“. Допълнителна информация може да бъде намерена на уебсайта на проекта: www.nefertiti-h2020.eu

.Ако желаете да се присъедините към мрежа 7 и/или 9 посетете страницата на проекта на сайта на НССЗ

 Програма

 13:30-13:35 Откриване и приветствие от организаторите

13:35-13:45 Представяне на проект НЕФЕРТИТИ Лектор: член на екипа на НССЗ по извършване на дейностите по проекта Презентации и видео материали по следните теми:

13:45-14:00 Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклении полиетиленови оранжерии на почва;

14:00 –14:30 Отглеждане на ягодоплодни култури в стоманетостъклени и полиетиленови оранжерии на хидропоника –видове системи и субстрати;

14:30 –15:00 Хранене и особености на торенето при двата типа отглеждане -торове и хидропонни разтвори;

15:00–15:15 Предимстваи недостатъци на безпочвеното отглеждане на ягодоплодни култури.Лектор:г-н Божидар Петков –председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните(БАМ-Я)

15:15-15:30 Отговори на въпроси, зададени от участниците

15:30-15:50 Споделяне на добри практики от участниците.  Дискусия

15:50-16:00 Закриване на уебинара

 Лектор на събитието ще бъде г-н Божидар Петков –председател на Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните(БАМ-Я), член на Управителния съвет на Световната организация на малината (IRO), агроном и водещ експерт с дългогодишен опит в областта на производство и преработка на плодове и зеленчуци, включително относно: биологичното производство, оранжерийно производство и хидропонно отглеждане на на ягодоплодни и зеленчукови култури.

 “ (NEFERTITI) е уникална мрежа (одобрена за финансиране по програма „Хоризонт 2020“), включваща 32 партньори и координирана от Института по земеделски технологии (Association de Coordination Technique Agricole (ACTA)) -Франция.

Организирани са и демонстрационни събития, на които се канят фермери, съветници, изследователи и научни работници Не само се демонстрират нови практики, но и се провеждат теоретични лекции, чрез които да се получи по-добро разбиране на основните принципи на усвояване на хранителните вещества. Всички тези събития дават възможност на земеделските производители и другите участници да споделят знания и опит. Запознават се  участниците с хидропонното отглеждане, като иновативна технология.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

Поуки от доклада на Европейската комисия относно върховенството на закона за 2020 г.

Friday, 25 June 2021

  Подкопаването на ценностите на ЕС застрашава целия Европейски съюз Подходът на Комисията се приветства, но...

Компании, Събития, Анализи

Дискусия” Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони”

Дискусия” Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони”

Friday, 25 June 2021

Днес от 13.00 ч. бюрото за връзка на Европейския парламент в България съвместно с...

Реколта, Пазари, Цени

Министър Бозуков обсъди с посланика на Кралство Саудитска Арабия потенциала на аграрния стокообмен между двете държави

Министър Бозуков обсъди с посланика на Кралство Саудитска Арабия потенциала на аграрния стокообмен между двете държави

Wednesday, 23 June 2021

Страната ни има възможности и потенциал за повишаване на аграрния стокообмен с Кралство Саудитска...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

Продължава изплащането на субсидиите за хуманно отношение към животните

Thursday, 24 June 2021

ДФ „Земеделие“ преведе още над 2 млн. лв. (2 045 032,56 лева) на 205...

Иновации, Обучение, Агросвят

Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Мария Габриел стартира общоевропейска онлайн платформа за образование за климата

Tuesday, 22 June 2021

Българският еврокомисар Мария Габриел организира в Брюксел първата конференция на Коалицията за образование за...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.