EIMA 2021 – форум, фокусиран върху обучението на младите хора в селското стопанство

Темата за образование и обучение за техници в сектора и за фермерите на бъдещето беше във фокуса на вниманието във втория ден на EIMA, 2021 International, голямото изложение на машини за селско стопанство и градинарство, което се провежда в Болоня, Италия до 23 октомври.

 Еволюцията на уменията в агромеханичната област  изисква ново поколение техници, които в зависимост от функциите, които ще изпълняват, ще трябва да идват от много по-специализирани образователни и обучителни пътища от тези на днешния ден. Въпросът беше разгледан на конференция, озаглавена „Реформиране на висшите училища в селското стопанство, за да се отговори на новите нужди“, популяризирана в сътрудничество с FederUnacoma от Agia, организацията, която представлява млади фермери в Cia.

Един от критичните аспекти на обучението по селско стопанство засяга преподаването на селскостопанска механика в селскостопански училища, където то е премахнато от години и общо взето включено в агрономията, семинари и курсове за външно обучение. Земеделието претърпява радикална трансформация, която не само предлага ясни предимства по отношение на производителността, устойчивостта и въздействието на културите върху околната среда, но и поставя предизвикателства. Те могат да бъдат преодолени само ако се извърши основен ремонт на обучението и образованието за агромеханичния сектор.Срещата , озаглавена „Дигитални и млади хора: селското стопанство на бъдещето. От ОСП до стратегията Farm2Fork. Представяне на проекта ParteciPAC ",беше организирана от ImageLine.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Законодателен акт за цифровите услуги: регулиране на платформите за по-безопасна онлайн среда

Friday, 21 January 2022

  Членовете на ЕП дават зелена светлина за започване на преговори с държавите членки Мерки за...

Компании, Събития, Анализи

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

SIMA: 100 години земеделие, еволюция и революция, подкрепа, открития, производителност, споделяне, срещи и бизнес

Friday, 21 January 2022

 Тази година изложението на решения и технологии за ефективно и устойчиво земеделие ви кани...

Реколта, Пазари, Цени

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Хлебопроизводителите: сметките за ток се покачиха с 400%

Friday, 21 January 2022

Сметките за ток се покачиха с 400 процента. Продължават да са направо шокиращи. И...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.