Държавна помощ: Комисията изменя Съобщението за застраховане на краткосрочни експортни кредити с оглед на икономическите последици от епидемичния взрив от COVID-19

 Европейската комисия реши да извади временно всички държави от списъка на държавите с „продаваеми рискове“ по силата на Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити. По този начин държавното застраховане на краткосрочни експортни кредити ще стане по-широко достъпнo в контекста на настоящата криза, предизвикана от епидемичния взрив от коронавирус. С изменението се разширява още повече гъвкавостта, въведена с Временната рамка на Комисията за държавната помощ по отношение на възможността държавните застрахователи да предоставят застраховане за краткосрочни експортни кредити.

 Изпълнителният заместник-председател на Европейската комисия Маргрете Вестегер, която отговаря за политиката в областта на конкуренцията, заяви: Управлението на икономическите последици от епидемичния взрив от коронавирус ни задължава да действаме бързо. Днес приехмевсеобхватно решение за застраховането на краткосрочни експортни кредити. С това изменение предприятията, засегнати от епидемичния взрив от COVID-19, ще могат да получат застраховане на краткосрочни експортни кредити от държавни застрахователи. Работим с държавите членки, за да гарантираме, че националните мерки за подкрепа могат да бъдат въведени възможно най- бързо и ефективно в съответствие с правилата на ЕС.

 Експортните кредити дават възможност на чуждестранни купувачи на стоки и/или услуги да разсрочват плащането. Разсроченото плащане предполага наличие на кредитен риск за продавачите/износителите, срещу който те се застраховат, обикновено при частни застрахователи (т.нар. „застраховане на експортни кредити“).

 В Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити, което е в сила от 2013 г. насам, се предвижда, че търговията между 27 държави — членки на ЕС, и девет държави от ОИСР, изброени в приложението към Съобщението, с максимален период на риска от максимум две години, включва продаваеми рискове и по принцип не следва да бъде застрахована от държавни застрахователи или застрахователи, подкрепяни от държавата.

На 23 март 2020 г., след като някои държави членки посочиха, че очакват глобално свиване на частния застрахователен пазар за износ за всички държави поради епидемичния взрив от COVID- 19, Комисията спешно започна обществена консултация. Обществената консултация имаше за цел да бъде оценено наличието на частен капацитет за застраховане на краткосрочни експортни кредити за износ към всички държави, посочени като „държави с продаваеми рискове“ в Съобщението за краткосрочните експортни кредити, с цел евентуално временно да бъде изменен списъкът на „ държавите с продаваеми рискове“.

 Обществената консултация разкри предстоящ недостиг на частен застрахователен капацитет за износ към всички държави. В същото време в резултат на настоящата криза се очаква търсенето на застраховане да нарасне значително. Въз основа на резултатите от обществената консултация и на съответните икономически показатели Комисията реши да счита всички държави, изброени в приложението, като временно „непродаваеми“ и да извади всички държави от списъка на „държавите с продаваеми рискове“ до 31 декември 2020 г. Преди тази дата и за да осигури правна сигурност, Комисията ще оцени наново положението и ще даде яснота относно „държавите с продаваеми рискове“ след 31 декември 2020 г.

 С Временната рамка за държавна помощ в подкрепа на икономиката в контекста на епидемичния взрив от COVID-19 , приета на 19 март 2020 г., вече бе въведена допълнителна гъвкавост при доказването, че някои държави не са „продаваеми“, като по този начин стана възможно застраховането на краткосрочни експортни кредити да бъде предоставяно от държавата, когато това е необходимо. Изменението на приложението към Съобщението за застраховането на краткосрочни експортни кредити разширява още повече тази гъвкавост.

 Вследствие на изменението държавните застрахователи по принцип ще могат да се намесват и да осигуряват застраховане за рискове по краткосрочни експортни кредити за всички държави, без да е необходимо държавите членки да доказват, че съответната държава временно е „непродаваема“.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Щабът: Излекувани са 48 души, новите случаи на Ковид-19 са 14

Щабът: Излекувани са 48 души, новите случаи на Ковид-19 са 14

Събота, 30 Май 2020

14 са новите случаи на COVID-19 у нас, от тях 4-ма са в болница,...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

ДФ „Земеделие” създаде специален имейл за сигнали за пожари

ДФ „Земеделие” създаде специален имейл за сигнали за пожари

Четвъртък, 21 Май 2020

 Паленето на стърнища в страната продължава, въпреки предупрежденията и санкциите, които ДФ „Земеделие“ налага....

Компании, Събития, Анализи

Виртуални бизнес срещи в рамките на Technology & Business Cooperation Days 2020

Виртуални бизнес срещи в рамките на Technology & Business Cooperation Days 2020

Петък, 29 Май 2020

Business Cooperation Days 2020 към HANNOVER MESSE. Хановер Месе е едно от водещите събития...

Реколта, Пазари, Цени

 Земеделската земя е пристан в години на криза

Земеделската земя е пристан в години на криза

Петък, 29 Май 2020

Земята е пристан в години на криза. От една страна, тя гарантира капиталова печалба,...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

 Румен Радев: Нужни са инвестиции в модернизация на лабораториите и младите учени на ИРГР-Садово

Румен Радев: Нужни са инвестиции в модернизация на лабораториите и младите учени на ИРГР-Садово

Петък, 29 Май 2020

 В рамките на посещението си на територията на пловдивската община Садово президентът Румен Радев...

Иновации, Обучение, Агросвят

Комисар Мария Габриел: Необходимост от координация, гъвкавост и стратегическа автономност по веригите на доставки са поуките за науката и иновациите от кризата

Комисар Мария Габриел: Необходимост от координация, гъвкавост и стратегическа автономност по веригите на доставки са поуките за науката и иновациите от кризата

Петък, 29 Май 2020

Българският еврокомисар Мария Габриел проведе втора видеоконференция с министрите отговорни за научните изследвания на...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.