Комисар Мария Габриел: Необходимост от координация, гъвкавост и стратегическа автономност по веригите на доставки са поуките за науката и иновациите от кризата


Българският еврокомисар Мария Габриел проведе втора видеоконференция с министрите отговорни за научните изследвания на държавите членки. В сегашния етап на постепенно излизане от кризата, предизвикана от COVID-19, и предприемане на действия към устойчиво възстановяване, във фокуса на дискусията бяха извлечените поуки в областта на научните изследвания и стъпките към изграждане на силно научноизследователско пространство с ползи за европейските граждани. В своето обръщение към министрите българският еврокомисар благодари за извършената съвместна работа в обединяване на усилията за изпълнение на плана за действие ERAvsCorona, приет на срещата от 7 април. Комисар Габриел наблегна на основните три поуки, извлечени от кризата. Те са свързани с координация на действията за намиране на ефективни решения в областта на диагностиката, лечението и ваксините срещу коронавируса, гъвкавостта в програмите за научни изследвания и иновации за бърз отговор при кризи, както и рамковите условия за осигуряване на интердисциплинарен подход. Мария Габриел сподели, че като част от световния маратон за реагиране на коронавируса, ЕК пое ангажимент в размер на 1 милиард евро по програма „Хоризонт 2020“. „По-голямата част от това финансиране е мобилизирано и проектите в изпълнение вече дават резултати, които са достъпни за всички”, заяви българският еврокомисар. Комисар Габриел информира министрите за представените на 27 май нова многогодишна финансова рамка с механизъм за възстановяване „NextGenerationEU“ в общ размер 1,85 трилиона евро. Те ще подпомогнат дълготрайното и устойчиво възстановяване на Европа. Следващата програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа” (94.4 милиарда евро) е допълнително засилена с 13.5 милиарда евро чрез инструмента „NextGenerationEU“. „Ще използваме средствата за финансиране на жизненоважни научни изследвания в областта на здравеопазването, екологичния преход и цифровизацията. Убедена съм, че научните изследвания и технологичното
развитие са ключови за гарантиране на бъдещите работни места. Разгръщането на пълния потенциал на новите технологии, като например изкуствения интелект, при зачитане на европейските ценности и основните права, е европейският подход за устойчиво и справедливо общество”, коментира комисар Габриел. Акцент на дискусията с министрите беше изграждането на ефективно европейско пространство за научни изследвания. Мария Габриел информира за мерките предвидени в съобщението на ЕК относно бъдещето на европейското научноизследователско пространство, което предстои да бъде публикувано през месец юли. Те ще се базират на три основни направления - насоченост, приобщаване и свързаност.
Насочеността се изразява във фокусиране на публичните и частни инвестиции и иновационните екосистеми върху обещаващи области на въздействие при ефективен микс на политики. Приобщаването е свързано със създаването на отлични постижения в науката, което трябва да бъде допълнено с мерки за приобщаване на европейските граждани към резултатите от тях. Свързаността е ключова за изграждане на единен пазар на знания за гарантиране на ефективно и достъпно за всички разпространение на знания и научни резултати.
Комисар Габриел обърна внимание, че въз основа на тези направления ще продължи работата за изграждане на интегрирано и приобщаващо европейско пространство за научни изследвания. То трябва да гарантира по-тясно и по-ефективно сътрудничество между държавите-членки и хармонизиране на политиките за научни изследвания и иновации. „Обновеното европейско научноизследователско пространство трябва да намали разделението по отношение на европейските изследвания и иновации, така че всички граждани да имат достъп до резултатите и ползите, които науката може да им предостави. Водещите ни принципи са въздействието и добавената стойност за обществото”, заяви българският еврокомисар. Работата по укрепване на европейското научноизследователско пространство и свързването му с европейско пространство на образованието ще продължи по време на предстоящото Германско председателство на Съвета на ЕС.

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Мария Габриел: Университетите имат ключова роля в европейското образователно пространство

Мария Габриел: Университетите имат ключова роля в европейското образователно пространство

Петък, 03 Юли 2020

„По време на пандемията ясно се очертаха редица трудности пред европейските образователни системи. Сред...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Нови технологии за стабилен доход в растениевъдството

Петък, 03 Юли 2020

Доходността на растениевъдния сектор зависи пряко от количеството и качеството на реколтата. Всеки регион...

Компании, Събития, Анализи

България е  една от осемте държави в Европа, в които ще заработи европейски суперкомпютър на световно равнище

България е една от осемте държави в Европа, в които ще заработи европейски суперкомпютър на световно равнище

Четвъртък, 02 Юли 2020

Този суперкомпютър е не само за медицина, за лекарства, а за всичко. В рамките...

Реколта, Пазари, Цени

Експерти на ДФЗ ще извършват теренна проверка на зеленчукопроизводители в Пазарджишко

Експерти на ДФЗ ще извършват теренна проверка на зеленчукопроизводители в Пазарджишко

Четвъртък, 02 Юли 2020

Зам.-изпълнителният директор на ДФ "Земеделие" - РА Иван Капитанов и експерти от "Технически инспекторат"...

Иновации, Обучение, Агросвят

Bridgestone в партньорство с Microsoft за създаването на иновативна система за мониторинг на гумите за допълнително увеличаване на безопасността

Bridgestone в партньорство с Microsoft за създаването на иновативна система за мониторинг на гумите за допълнително увеличаване на безопасността

Вторник, 30 Юни 2020

Посредством партньорството си с Microsoft, Bridgestone разработи уникална Система за мониторинг на повреди при...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.