ИНСТРУМЕНТ ЗА ПОДКРЕПА НА ПЛАТЕЖОСПОСОБНОСТТА

Какво е инструментът за подкрепа на платежоспособността и защо Комисията го предлага?

Трябва да рестартираме европейската икономика, за да преодолеем тежките социално-икономически последици от пандемията. Новият инструмент за подкрепа на платежоспособността (ИПП), който се основава на съществуващия Европейски фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), е важна част от тези усилия. В резултат на безпрецедентното прекратяване на икономически дейности много европейски компании са изправени пред сериозни затруднения с платежоспособността си и правилата за физическо дистанциране ще продължат да ги засягат в различните сектори. Тези предизвикателства вероятно ще продължат. Инструментът за подкрепа на платежоспособността ще помогне да се отговори на нуждите от рекапитализация на иначе здрави компании от цяла Европа, които са изложени на риск заради кризата.

Недостигът на капитал в резултат на социалните и икономическите ограничения засяга пряко компаниите, работниците и домакинствата. Ако не бъде адресиран, би довел до по-дълъг период на по-ниски инвестиции и по-висока безработица. Освен това въздействието му би повлияло по различен начин на отделните сектори и региони, излагайки единния пазар на риск, особено предвид факта, че държавите-членки разполагат със значително различни възможности за подпомагане на бизнеса си с държавна помощ.

Новият инструмент е временен кризисен инструмент. Той ще помогне на иначе здравите компании да издържат на бурята, ще защити единния пазар и ще засили сближаването в целия Съюз с акцент върху компаниите в тези държави-членки и секторите, които са най-засегнати от пандемията, и в държавите-членки, където националната подкрепа за платежоспособност е ограничена.

Като се има предвид силната взаимосвързаност на европейската икономика, икономическият спад в една част от ЕС би имал отрицателни ефекти върху трансграничните вериги на доставки и цялата икономика на ЕС. Следователно, по същата причина подкрепата в една част от ЕС би имала положителни ефекти върху трансграничните вериги за доставки и цялата икономика на ЕС.

Каква е величината на нуждите от подкрепа за платежоспособност?

Оценките на Комисията въз основа на корпоративни данни сочат, че тези нужди биха могли да бъдат в рамките на 720 милиарда евро само за 2020 г., според основния сценарий на пролетната прогноза на Комисията. Тези нужди биха били по-големи, ако мерките за социално дистанциране останат в сила за по-дълъг период от време или в случай на втора вълна на пандемията. При сценарий за свиване на БВП с 15,5%, прякото въздействие върху частния капитал на компаниите може да нарасне до 1,2 трилиона евро. Това са прогнози въз основа на най-добрата налична информация днес.

Как ще работи на практика? Кой ще управлява инструмента за подкрепа на платежоспособността?

Инструментът ще работи чрез гаранция от ЕС, предоставена на групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в рамките на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Подкрепата за платежоспособност ще формира отделен механизъм в рамките на ЕФСИ за мобилизиране на частен капитал. Групата на ЕИБ ще използва тази гаранция за осигуряване на пряко финансиране или инвестиране, или гарантиране на дялови фондове, средства за специална цел, инвестиционни платформи или национални промоционални банки. Тези посреднически фондове или средства трябва да бъдат създадени и да се използват в ЕС. Инструментът за подпомагане на платежоспособността следва предимно да канализира подкрепата за платежоспособност чрез посредници на финансовите пазари и в по-малка степен да улеснява пряката подкрепа за дружествата от групата на ЕИБ.

Структурата за управление на ЕФСИ ще бъде поддържана и ще се прилага към този нов инструмент до края на текущата МФР. Както преди, държавите-членки няма да участват в процеса на вземане на решение относно гаранцията на ЕФСИ.

Какви инвестиции ще финансира Инструментът за подкрепа на платежоспособността?

Инструментът ще подкрепя жизнеспособните компании, които сега са изправени пред проблеми с платежоспособността поради кризата, породена от коронавируса. Той ще помогне на такива компании в този критичен момент да се върнат към устойчив и печеливш икономически път. Този инструмент ще се съсредоточи и върху приоритетите на ЕС за зелено и цифрово развитие и върху подкрепата за трансгранични икономически дейности.

За да се избегне ситуация, при която компаниите, които вече имат достъп до финансиране със собствен капитал, биха могли неоправдано да се възползват от този инструмент, подкрепата ще бъде разпределяна предимно чрез финансови посредници. Независими мениджъри на търговски фондове ще избират компании с адекватни перспективи за възвръщаемост. Те ще бъдат водени от търговска логика, когато избират компаниите, в които да инвестират или да предоставят други форми на финансиране. Публичната намеса (чрез гаранции, финансиране или инвестиции) ще привлече частни инвеститори. Публичната намеса ще бъде извършена при търговски условия или условия, подобни на Временната рамка за държавна помощ на Комисията (като възнаграждения и стратегия за напускане), като се взема предвид европейското естество на инструмента и независимото управление на фондовете и другите средства. Помощ няма да бъде предоставена на предприятията, които вече са изпитвали затруднения в края на 2019 г., преди началото на кризата.

Какво ще бъде географското разпределение в целия ЕС?

Инструментът за подкрепа на платежоспособността ще бъде достъпен за всички държави-членки и за всички сектори, обхванати от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), с акцент върху държавите-членки, които са най-силно засегнати от пандемията, и където националната подкрепа за платежоспособност е по-ограничена. За да гарантира неговата допълняемост - че финансирането на частния капитал не би могло да се случи в еднаква степен без подкрепата на ЕФСИ - инструментът също ще вземе предвид несъответствието на пазарите на акции в цяла Европа. В съответствие с регламента за ЕФСИ няма да се определят географски квоти. Въпреки това, Управителният съвет на ЕФСИ ще определи географските граници за концентрация на помощта, за да се увери, че разпределението на инвестициите отговаря на тези принципи. Тъй като ситуацията се развива бързо, тези граници могат да се актуализират във времето с оглед на променящото се въздействие на пандемията в цяла Европа. Управителният съвет също така ще гарантира, че подкрепата от инструмента не е концентрирана в ограничен брой държави-членки.

Колко време ще действа? Какъв е инвестиционният период?

Инструментът за подкрепа на платежоспособността има временен характер и е част от общата инициатива за възстановяване, обявена от Комисията. От съществено значение е такъв инструмент да бъде въведен възможно най-скоро през 2020 г. и той да може да бъде разгърнат с пълен капацитет бързо през 2021 г.

Инвестиционният период продължава до края на 2024 г. по отношение на одобренията и до края на 2026 г. по отношение на подписването на операциите. 60% от финансовите и инвестиционните операции обаче трябва да са одобрени до края на 2022 г. Освен това, за да се осигури бърза експлоатация, ЕИБ или ЕИФ може да предложат да предоставят подкрепа за техните дейности по Инструмента за подкрепа на платежоспособността между приемането на това законодателно предложение от Комисията и подписването на измененото гаранционно споразумение между Комисията и групата на ЕИБ. Такъв беше и случаят, когато ЕФСИ беше предложен за първи път през 2015 г., а ЕИБ „складира“ някои операции

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Премиерът Борисов: 10 милиона лева от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане на туристическия сектор

Премиерът Борисов: 10 милиона лева от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане на туристическия сектор

Понеделник, 03 Август 2020

10 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

Вторник, 04 Август 2020

 В Опитното поле на Опитната станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) –Кърджали се...

Реколта, Пазари, Цени

Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци  и плодове

Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци и плодове

Понеделник, 03 Август 2020

През време на кризата от КОВИД-19, Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци,плодове...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

   Кредити за над 500 000 лева получиха пчеларите по НПП

Кредити за над 500 000 лева получиха пчеларите по НПП

Понеделник, 03 Август 2020

Държавен фонд „Земеделие“ одобри всички подадени заявления за кредити от кандидатите с одобрени проекти...

Иновации, Обучение, Агросвят

Atlas Agro Science е победителят в българския финал на EIT Food Innovation Prizes

Atlas Agro Science е победителят в българския финал на EIT Food Innovation Prizes

Петък, 24 Юли 2020

5000 евро, участие в големия международен финал и безценно менторство и контакти очакват най-обещаващия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.