Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

 В Опитното поле на Опитната станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) –Кърджали се проведе информационен семинар на тема „Култивиране на бял риган в Източните Родопи”.  Това бе поредната инициатива на учени от структурата на Селскостопанска академия и експерти от Националната Служба Съвети в Земеделието (НССЗ) непосредствено и практически на терен в полза на земеделските стопани . 

Организатори на семинара бяха областният офис на Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) в Кърджали в партньорство с Института по розата и етеричномаслените култури (ИРЕМК) - Казанлък и Опитната станция по земеделие в Кърджали, които са към Селскостопанска академия. 

Лекторът на семинара доц. Станко Станев от ИРЕМК – Казанлък запозна земеделските стопани с основните изисквания за създаването и отглеждането на насаждения от бял риган, както и с някои съществуващи проблеми при преработката на хербата за масло и реализацията на суровината. 

На дошлите в опитното поле на Опитната станция по земеделие - Кърджали земеделски производители бяха представени сортове и популации бял риган, които са селекция на ИРЕМК, както и местни популации на културата от района на Източните Родопи. 

Опитното насаждение е създадено през 2019 г. по съвместен проект на ИРЕМК – Казанлък и ОСЗИР – Кърджали на тема „Агроекологично изпитване на сортове и популации от бял риган (Origanum vulgare subsp. hirtum (Link) Ieswaart) в условията на Източните Родопи“, информираха домакините.

Като част от програмата на семинара експерт от териториалния офис на НССЗ представи на земеделските стопани изискванията и възможностите за подпомагане на земеделските производители по подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства по ПРСР 2014-2020 г.

 

 

Участие на Добруджански земеделски институт в XXVIII Международно специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него“

Базови семена от 19 сорта зърнено-житни култури предлага Добруджански земеделски институт на фермерите за есенната сеитбена кампания, 2020 г.

 Добруджански земеделски институт участва в XXVIII Международно специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него“ – гр. Добрич. Институтът представя богата експозиция от собствени сортове зърнено-житни култури, от които на зърнопроизводителите ще се предлагат базови семена за есенната сеитбена кампания през 2020 г.:

- 10 сорта обикновена пшеница: ЕНОЛА, ЛАЗАРКА, ДРАГАНА, МЕРИЛИН, КОСАРА, ПЧЕЛИНА, РАДА, КРИСТАЛИНА, ФАНИ И ЖАНА; 

- 3 сорта твърда пшеницаМЕЛИНА, МАЛЕНА И СЕВЕРИНА;

- 4 сорта тритикале: АКОРД, РЕСПЕКТ, ДОБРУДЖАНЕЦ И ДОНИ-52;

- 2 сорта зимен ечемик: АХАТ И ТАНГРА.

 Предлагат се и сертифицирани семена от пшеница сорт ЕНОЛА – първо размножение, реколта 2020 г., стокова продукция от семепроизводен посев пшеница, реколта 2020 г., както и базови семена от пшеница, реколта 2019 г. (БОЖАНА, ГАЛАТЕЯ, КАМИ, КАТАРЖИНА, ЛАЗАРКА, ПЧЕЛИНА).

Пролетните култури се представят от мостри семена от сортове полски фасул Еликсир, Блян, Устрем и Скития, леща Илина и грах Кристал. Характерно за сортовете Блян, Устрем и Скития е, че са с изправен храст, което ги прави подходящи за директно механизирано прибиране и до голяма степен ограничава разходите и улеснява реколтирането на тази култура.

Изложена е и „Технология за производство на полски фасул“, създадена в института от авторски колектив от специалисти по селекция, агротехника и фитопатология. 

Слънчогледът е представен от сорт Фаворит и хибридите Деведа, Енигма, Дара и Сан Лука.

Поради недоброто представяне на чуждестранните сортове пшеница през сушавата стопанска 2019-2020 г., се засилва интересът на фермерите към българските сортове, в частност тези на Добруджански земеделски институт. като основен център за селекция и семепроизводство на зърнено-житни култури в страната. 

МАСТЪР КЛАС ЗА МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ И СТАРТИРАЩИ ФИРМИ

Oнлайн обучение  за млади предприемачи организира БТПП от 1-ви август.Лектори ще бъдат водещи експерти с дългогодишен опит в провеждането на курсове по предприемачество и доказана експертиза.

 Периодът на обучението е от 1-ви до 4-ти август. Участието е безплатно, но след извършване на предварителна регистрация. Всеки регистриран участник ще получи на своя имейл линк с покана за включване

 Целта е да научите как да развиете концепция за дигитален продукт или онлайн проект, как да валидирате идеята на ранен етап, как да направите първите стъпки за позициониране на продукта на пазара, как да разработите маркетингова стратегия, как да управлявате отношенията в екипа, как да структурирате компанията, като същевременно спазвате всички законови изисквания за развитие на бизнеса и защитите интелектуалната собственост.

Всеки участник ще работи върху реална идея, като след обучението ще може да кандидатства в състезание на иновативно предприемачество.  Тримата най-високо оценени предприемачи ще могат да представят идеите си пред потенциални инвеститори от Литва, Турция и България;  Тримата победители ще получат и персонализирани консултации при изготвяне на бизнес план

Този мастър клас е подходящ за стартиращи фирми или за всеки, които иска да създаде свой печеливш бизнес. Обученията са насочени както към хора без опит по темите, така и хора, които искат да научат повече и търсят надгражданe.

 

 

Настолна игра на WWF набира средства за опазването на кафявите мечки в България

  Природозащитната организация даде начало на първия си проект за социално предприемачество у нас

WWF разработи настолната игра, чрез която ще набира средства за опазването на мечките в България. WheelVille (wheel – колело, ville – село) е образователна игра, която представя теми като устойчиво развитие, кръгова икономика и иновации по забавен и интерактивен начин. Това е и първият проект на WWF за социално предприемачество у нас. Част от стойността на всяка една продадена игра ще бъде насочена в подкрепа на каузата. Играта е подходяща за 12+ годишна възраст и може да се играе от двама до четирима души. Проектът става реалност благодарение на партньорството на WWF с онлайн магазина Ozone.bg и има амбицията в дългосрочен план да подкрепя редица инициативи за опазване на природата в България.

 „Величествената кафява мечка зависи от опазената природа, за да се храни и отглежда своите малки. Но нейният дом, местообитанията й стават все по-разпокъсани, а малки и пораснали мечета често стават жертва на жестоко бракониерство. Днес популацията им в България е сериозно застрашена. Това е и причината кафявата мечка да бъда включена като приоритетен вид в Червената книга на Република България“, споделя Иън Джаксън, Консервационен директор на WWF България. „Опазвайки кафявата мечка, WWF се стреми да опази крехкия баланс на екосистемите. Гората, нейните обитатели, природата и ние хората – всички сме свързани, а благоденствието и здравето ни са пряко зависими“.

Кафявата мечка е най-големият бозайник, както в България, така и в цяла Европа. Местообитанията на кафявата мечка обаче стават все по-разпокъсани, a вмешателството на хората в природата води до промени в поведението ѝ. За да оцелеят, мечките все по-често се приближават и влизат в населените места, където могат да си набавят така необходимата храна. Неправилното или дори незаконното изхвърляне на хранителни отпадъци са основните причини за това мечките да напуснат гората и да се насочат към някое селище в близост. Именно тези мечки впоследствие стават „проблемни“. Подобни ситуации значително увеличават възможностите за конфликт между хора и мечки, както и за нарастващо бракониерството.

През 2020 г. WWF изработва своята програма за опазване на кафявите мечки в България с фокус хармонично съжителство между мечки и хора. Като първа крачка, природозащитната организация планира поредица от спасителни акции, които ще бъдат провеждани при случаи на ранено, уловено в  незаконна примка мече или мечка, както и при навлизане на мечка в населено място. До края на годината стратегическата рамка на програмата ще бъде финализирана и публично оповестена.

„За да имаме готовност за предстоящите спасителни акции, имаме нужда от вашата подкрепа. Част от стойността на всяка една продадена игра ще бъде насочена в подкрепа на спасителните акции. Всеки може да помогне на WWF в опазването на кафявите мечета, като си закупи настолната игра WheelVille. Сега опазването на дивата природа и в частност кафявите мечки е по-забавно от всякога“, споделя Костадин Андонов, един от създателите на играта и експерт във WWF България. Играта е разработена съвместно с Апостол Дянков, а художествената разработка е дело на дизайнера Тео Георгиев.

Проектът WheelVille стартира благодарение на подкрепата на Програма за социално предприемачество за НПО - 2018/2019 на Българския център за нестопанско право. Програмата се осъществява с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и Фондация УниКредит, в партньорство с UniCredit Bulbank и TELUS България.
 

 

 

Първа среща по проекта GRAINEFIT

Състоя се първата среща по проект GRAINEFIT. Във видеоконферентната връзка участваха представители на  всички партньорски организации  Институт по полски и зеленчукови култури  и  Институт по хранителни технологи от Нови Сад, Сърбия и АБИ, София и ИРГР, Садово от България.

Целта на проекта е опазване, оценка и реинтродуциране на стари местни форми и сортове и генетични ресурси от житни видове. Ще се оценява устойчивостта им към биотичните и абиотичните стресови фактори, стабилността на добивите при ниски вложения (ниски торови норми и пестициди) и пригодността им за отглеждане при променящите се климатични условия.  Ще се популяризират хранителните продукти от тях, за да бъдат припознати като традиционни местни храна с възможности за генериране на допълнителни приходи и ограничаване на бедността в уязвимите селски райони.

Чрез реализирането на проекта ще бъдат обучени и подпомогнати фермерите в  поддържането, размножаването, отглеждането, съхраняването и споделянето на генетичното разнообразие от недостатъчно използвани стари местни форми и сортове  пшеница, ечемик, овес и ръж. Очаква се проектът да спомогне за: получаване на добавена стойност от местните сортове чрез популяризиране и разширяване и разнообразяване на пазара  с традиционни зърнени продукти; засилване на сътрудничеството с научни организации, неправителствени и правителствени структури; задълбочаване на научните изследвания и разширяване на сътрудничеството между водещи изследователски институции в Сърбия и България в областта на растителните генетични ресурси.

Проектът съответства на някои от основните цели на ООН (ФАО) за глобално устойчиво развитие: постигане на продоволствена сигурност; подобрено хранене и насърчаване на  устойчиво земеделие; осигуряване на приобщаващо и качествено образование;  равнопоставеност на половете; насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж; заетост и достоен труд за всички; ограничаване на бедността; борба с изменението на климата и неговите въздействия; намаляване и ограничаване на загубите на биоразнообразие, насърчаване на приобщаващите общества и активизиране на глобалното партньорство за устойчиво развитие.

 

Законът, Агрополитиката, Говори Брюксел

Премиерът Борисов: 10 милиона лева от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане на туристическия сектор

Премиерът Борисов: 10 милиона лева от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане на туристическия сектор

Понеделник, 03 Август 2020

10 милиона лева от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъдат пренасочени за подпомагане...

Агротехника, Животновъдство, Растителна защита

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. държавна помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свине за 2020 г.

Четвъртък, 30 Юли 2020

 Свиневъдният бранш ще получи 15 млн. лв. по държавна помощ „Помощ за реализиране на...

Компании, Събития, Анализи

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

Опитна станция по земеделие в Източните Родопи – Кърджали – домакин на семинар за култивирането и преработката на бял риган от земеделски производители

Вторник, 04 Август 2020

 В Опитното поле на Опитната станция по земеделие в Източните Родопи (ОСЗИР) –Кърджали се...

Реколта, Пазари, Цени

Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци  и плодове

Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци и плодове

Понеделник, 03 Август 2020

През време на кризата от КОВИД-19, Холандия отбеляза осезаем спад в експорта на зеленчуци,плодове...

Инвестиции, Финансиране, Застраховки

   Кредити за над 500 000 лева получиха пчеларите по НПП

Кредити за над 500 000 лева получиха пчеларите по НПП

Понеделник, 03 Август 2020

Държавен фонд „Земеделие“ одобри всички подадени заявления за кредити от кандидатите с одобрени проекти...

Иновации, Обучение, Агросвят

Atlas Agro Science е победителят в българския финал на EIT Food Innovation Prizes

Atlas Agro Science е победителят в българския финал на EIT Food Innovation Prizes

Петък, 24 Юли 2020

5000 евро, участие в големия международен финал и безценно менторство и контакти очакват най-обещаващия...


Наши партньори

За нас

"Агробизнесът" е издание, предназначено за собственици на агрофирми, мениджъри, експерти, производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция. Задачата, която си поставя списанието, е да помогне на българския агробизнес в усилията му да достигне високите европейски стандарти. Земеделието и хранителната промишленост в България да станат конкурентни на останалите страни, членки на Европейския съюз.